best live chat

Мога ли предсрочно да прекратя Договора си за Бяла Карта

Follow

Да, по всяко време можеш да прекратиш договора предсрочно без да дължиш неустойка за това. В случай че желаеш да прекратиш договора предсрочно или едностранно е необходимо да заплатиш общото ти задължение по Договора за кредит и да подадеш молба за закриване на кредитната карта. След получаване на пълното плащане по твоя Договор за кредит и молбата за закриване на картата, ние ще предприемем всички необходими действия по закриване на картата и Договорът за кредит ще бъде прекратен.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk