best live chat

Кой е приложимият закон към Договора за Бяла Карта

Follow

Приложимият закон към сключения от теб Договор за Бяла Карта е Закона за потребителския кредит.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk