best live chat

Какъв е срока на Договора за Бяла Карта ?

Follow

Срокът на Договор за Бяла Карта е 6 години, считано от датата на сключването му.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk