best live chat

Какво са промоционални инструменти?

Follow

Това са специални инструменти, посредством които афилиатът промотира продуктите и услугите на Бяла Карта.

Промоционалните инструменти, предоставяни от Бяла Карта са: банери (всякакви размери), текстови линкове, текстови реклами, widget на продукти.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk