best live chat

Какъв е принципът за проследяване на кампании и комисионни?

Follow

Всеки нов афилиат е задължен да интегрира код на собствения си уеб сайт, на страницата за потвърждение на действията, който се подава от системата на Бяла Карта, от страницата с детайли за съответната кампания.

Предназначението на този код е да проследява потребителите, препратени от афилиатите и да записва действията, извършени от потребителите.

Кодовете на промоционалните инструменти са уникално генерирани от системата на „Аксес Файнанс“ ООД за всеки инструмент, използван от всеки афилиат, което гарантира правилното проследяване на действията, извършени от потребителите, препратени от афилиатите във всяка кампания, в която афилиатите са активни.

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk