best live chat

Какви са статусите на комисионните?

Follow

Статусите на комисионните са следните:

Изчакваща

Това е първият статус на всяка комисионна. Когато комисионната е със стаус изчакваща означава, че определено действие е било завършено на сайта на Бяла Карта от потребител, препратен от афилиата по време на периода на действие. Този статус ще бъде променен след като съответната комисионна бъде обработена от Бяла Карта след проверка на валидността на действието.

Отхвърлена

Тази комисионната не подлежи на плащане и няма да бъде платена на афилиата.

Комисионна може да бъде отхвърлена по някоя от следните причини:

  • Невъзможност на афилиата да спазва правилата на кампанията на Бяла Карта
  • Употреба на всяко средство за неправомерно присвояване на комисионната от страна на афилиата

Одобрена / Неплатена

Тази комисионна подлежи на плащане и ще бъде заплатена на афилиата.

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk