best live chat

Какви са изискванията към афилиата?

Follow

Афилиатът приема да се увери, че всички материали, публикувани в неговите Интернет сайтове или използвани по друг начин във връзка с афилиейт програмата не са незаконни, не нарушават интелектуалната собственост или личните права на трети лица и не съдържат или нямат връзка към какъвто и да материал, който е вреден, заплашителен, клеветнически, нецензурен, с изразено сексуално съдържание, тормозещ, насърчаващ насилие, насърчаващ дискриминацията (независимо дали е основана на пол, религия, раса, етническа принадлежност, гражданство, увреждане или възраст), насърчаващ незаконни дейности, съдържащ нецензурни думи или по друг начин казано -  какъвто и да е материал, за който „Аксес Файнанс“ ООД, те информира, че счита за неподходящ.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk