best live chat

Кога трябва да платя отложеното плащане?

Follow

Ако направиш транзакции по твоята Бяла Карта от 20-то число на този месец до края на месеца, ние ти предоставяме възможността да погасиш задължението си не следващия, а по-следващия месец от 1во до 5то число.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk