best live chat

При всяко ползване на Бяла Карта ли мога да ползвам отложено плащане?

Follow

Отложено плащане можеш да ползваш само за направени транзакции с Бяла Карта от 20-то число на месеца до неговия край.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk