best live chat

Какво означава отложено плащане?

Follow

Отложено плащане е предоставена от нас услуга с цел по-лесно да можеш да погасяваш задълженията си.

В услуга на потребителя, тоест на теб, предоставяме възможност направена от теб транзакция в периода от 20то до последно число на текущия месец, да бъде изплатена не на следващия месец, а на по - следващия месец от 1во до 5то число.

ПРИМЕР

Ако направиш покупка на 21во число през месец Септември с твоята кредитна карта Бяла Карта, ти ще имаш възможността да се възползваш от отложено плащане.

От теб ще се изисква да погасиш задължението от тази покупка не от 1во до 5то число през месец Октомври, а от 1во до 5то число през месец Ноември.

При отложено плащане, ти се начислява стандартна лихва, като ти имаш възможност да погасиш задълженията си до 45 дни.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk