best live chat

Еднократно ли посочвам Поръчител?

Follow

Процедурата с Поръчителя е идентична и се повтаря всеки месец, когато допуснете забава в заплащане на текущото си задължение.

Това означава, че дори поръчителят да е един и същ човек, при всяка допусната забава в заплащане на текущо задължение, следва да се посочва лице - поръчител отново и да се повтаря процедурата по изпращане на документи и одобрение.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk