best live chat

Какво е мораторна лихва?

Follow

Мораторната лихва = Законна лихва

Мораторната лихва е обезщетение за забавено от теб плащане, което е в размер на законната лихва върху главницата, която дължиш от момента на забавата на плащането ти до окончателното плащане.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk