best live chat

Какво е Бяла Карта?

Follow

Бяла Карта е международна револвираща кредитна карта VISA Classic с лимит до 3 000 лв.

За да получиш Бяла Карта, не се изисква предварително превеждане на суми.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk