best live chat

Какво се случва, ако потребител е дезактивирал „бисквитките“?

Follow

Над 99% от потребителите в Интернет имат cookies, активирани в техните браузъри.

Ако един потребител деактивира cookies, той остава извън зоната за проследяване на системата на Бяла Карта и завършените действия не могат да бъдат проследявани и записвани в системата.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk