best live chat

Какво е уиджет (widget)?

Follow

Уиджетът е промоционален инструмент, съдържащ динамична информация, извличана от сайта на Бяла Карта, както и идентифицираща и проследяваща информация за активност, когато потребител кликне върху него.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk