best live chat

Какво е период на действие?

Follow

Това е период от време, през което действията на потребителите, пренасочени към уеб сайта на Бяла Карта от афилиата, генерират комисионни за него.

Периодът на действие е различен за всяка отделна кампания и се (ре)активира с всеки клик, направен от потребител върху промоционалните инструменти, показвани на сайта на афилиата.

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk