best live chat

Каква е минималната сума, която Бяла Карта изплаща на своите афилиати на месец?

Follow

Минималната изплащана сума за всяка отделна маркетинг програма/кампания е 50 (петдесет) лева.

Сметки със салдо под минимално установената в анекса към договора по програмата/кампанията сума (без ДДС) се прехвърлят за следващия месец и ще продължават да се прехвърлят ежемесечно, докато минималната сума бъде достигната или изтече срокът на програмата/кампанията.

По желание на афилиата комисионните могат да бъдат изплащани и на по-голям период от време или след натрупване на определена стойност, като за целта афилиатът има право да не издава фактури, респ. да не подава искане за плащане за определен период.

Всички натрупани суми ще бъдат изплатени на афилиата при първата фактура, респ. получено искане при спазване на условията.

Всички разходи за преводите на сумите, включително за превалутиране, ако се налага, са за сметка на Бяла Карта.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk