best live chat

Кога ще получа достъп като афилиат до системата на Бяла Карта?

Follow

След активиране на твоя акаунт, Бяла Карта ще ти даде достъп до твоя индивидуален акаунт в афилиейт софтуера и до материали – графични и текстови, за връзки към уеб сайта (наричани "Връзки"), които ти, като афилиат, можеш да показваш/използваш на уеб сайтове, притежавани или контролирани от теб, в имейл писма, изпратени от теб и ясно идентифицирани като произхождащи от теб, и в онлайн реклами (наричани заедно "Среди").

Връзките ще служат, за да можеш ти, като афилиат, да бъдеш идентифициран като член на афилиейт програмата на „Аксес Файнанс“ ООД и за да се установи връзка от твоите Среди към уеб сайта по Програмата.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk