best live chat

Как да се присъединя като афилиат към афилиейт програмата на Бяла Карта?

Follow

За включване в афилиейт програмата на Бяла Карта се подава онлайн заявление за регистрация на уеб сайта на Бяла Карта - www.bialakarta.bg.

Заявлението се попълва точно от бъдещия афилиат , без да се използват псевдоними или други средства, с цел прикриване истинската му самоличност или координати за връзка.

В срок до 2 (два) работни дни, афилиатът ще бъде уведомен от служители на „Аксес Файнанс“ ООД дали е приет/отхвърлен от афилиейт програмата.

„Аксес Файнанс“ ООД си запазва правото да приеме или отхвърли заявлението по свое усмотрение по всякаква причина.

Участието на афилиат в програмата се активира след подписване на договор с дружеството и принадлежащите му анекси и създаването на акаунт в системата.

Дружеството определя всеки афилиат в кои афилиейт маркетинг програми/кампании може да участва.

С регистрацията си за конкретна афилиейт маркетинг програма/кампания се счита, че афилиатът е приел условията за участие в нея, както са обявени, и той не може да иска друго, освен предложеното възнаграждение (комисионна) в обявените размери и начини на плащане и в съответствие с другите приложими условия.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk