best live chat

Какво е Афилиат?

Follow

Афилиатът, който може да бъде издател, блогър или SEM специалист, е физическо или юридическо лице, което рекламира и промотира Бяла Карта в замяна на комисионна за реализирана заявка или одобрена карта.

Афилиатът публикува на сайта си, в имейл кампании или търсачки текстови реклами, текстови линкове и други промоционални инструменти за рекламиране на Бяла Карта.

Когато потребител извърши конкретни действия, като например заяви Бяла Карта, то Бяла Карта изплаща съответна комисионна на афилиата.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk