best live chat

Ако имам закъснения във връзка с плащанията ми по Бяла Карта, ще ги подадете ли към Централен кредитен регистър /ЦКР/ към Българска народна банка /БНБ/?

Follow

Да.

Ако имате просрочие, което прехвърлите в следващия месец, сме длъжни по закон да подадем информация към БНБ.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk