best live chat

Какво е СМС известяване?

Follow

Това е безплатна услуга за теб, която получаваш от нас, като притежател на кредитна карта Бяла Карта.

При всяка една транзакция, направена от теб, ще получаваш известие на мобилния си телефон, който си посочил в Договора за кредит Бяла Карта, с информация за извършеното действие с кредитната карта, независимо дали ползваш или погасяваш.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk