best live chat

Какъв е Вашият съвет по отношение на Поръчителя?

Follow

Ти преценяваш как ще бъде най-удобно за теб.

Ако предоставиш Поръчител, си спестяваш 10% неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

Имай предвид обаче, че процедурата по предоставяне и одобрение на Поръчител се извършва всеки месец, в който си допуснал начисляване на неустойка за неизпълнение на договорно задължение, т.е. ще се наложи да ангажираш лице, което да бъде поръчител по Договора при всяка забава за плащане на текущо задължение.

Ако се случи да закъснееш с погасяването на своето задължение, ще се наложи ние да се свържем с Поръчителя.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk