best live chat

Мога ли да посоча един и същ Поръчител няколко пъти?

Follow

Да, разбира се. 

Ако допуснеш забава за плащане на текущо задължение повече от един път, ти можеш да посочиш един и същи Поръчител. Впоследствие можеш да започнеш да плащаш редовно и ако отново допуснеш забава в плащане, то отново можеш да посочиш същия Поръчител.

Ти преценяваш как ще бъде най-удобно за теб.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk