best live chat

Как протича одобрението на Поръчителя?

Follow

Ние ти изпращаме необходимия документ за попълване данните на посочения от теб Поръчител. Следва процедура по одобрение на Поръчителя, която цели да се установи дали и до колко посоченият от теб поръчител отговаря на условията за Поръчител.

Независимо дали Поръчителят отговаря или не на посочените условия в Договора, ти ще бъдеш уведомен за това.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk