best live chat

Какво се случва след като настъпи предсрочна изискуемост?

Follow

След настъпване на предсрочна изискуемост, ти дължиш еднократно заплащането на такса в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева. Тя се начислява 1 (един) месец след настъпване на предсрочната изискуемост или по - точно, когато си пропуснал 3 поредни плащания на дължимо текущо задължение.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk